โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
55/1. หมู่ 3 ต.บึง  ตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทรศัพท์ 0844791324
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
บันทึกการเยี่ยมบ้าน
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 63
แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน 2563
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 63