โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
55/1. หมู่ 3 ต.บึง  ตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทรศัพท์ 0844791324
เอกสารฝ่ายแผนและงานประกัน
คู่มือประกันคุณภาพ 2562
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 63
วารสารเผยแพร่ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 63
แผนปฎิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 63