โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
55/1. หมู่ 3 ต.บึง  ตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทรศัพท์ 0844791324
ติดต่อเรา
โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
55/1. หมู่ 3 ต.บึง   ตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทรศัพท์ 0844791324
Email : chpw12345@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน
https://www.google.com/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2/@14.7064692,103.420583,713m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x3119f9134fb66f33:0xef8b58845997505e!8m2!3d14.7064692!4d103.4227717?hl=thโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร
เบอร์โทรศัพท์ 044-042552
Email : chpw12345@gmail.com